INTRODUCTION

The Full Tet (Ấm no ngày Tết) is an annual CSR program of Muong Thanh Group. By helping poor people to have a happy Tet, they inspire society to care life of others. By telling a true story of poor old women who are suffering from disease & poverty in more than half of century, we helped Muong Thanh to amplify the charity program to other people, encourage them to think & act accordingly. Thanks to the touching content, this video clip got surprising reaction from social community: 9.600 shares, 27.000 likes, and 508.000 views, which are organic interaction.

Những người không có ký ức Tết

Thèm người. Thèm người. Thèm tình người.Có nỗi thèm nào trên đời lại đớn đau mà vô vọng đến thế…Khi ngày ngày chúng ta vẫn mải miết nói với nhau về những lẽ yêu thương, về tình nhân ái, hãy dành lại ít phút để lắng nghe chút thanh âm từ một nơi khát thèm yêu thương và nhân ái đến tận cùng!

Người đăng: Humans of Hà Nội vào 31 Tháng 1 2018