Meet Our Team

Hồ Trung Dũng

Managing Director

Vũ Thị Minh Phương

Account Manager

Nguyễn Thu Hằng

Creative Manager

Nguyễn Kim Ngọc

Admin & HR Officer

Nguyễn Thị Thu Hằng

Graphic Designer

Nguyễn Thị Lệ

Artist

Nguyễn Hữu Hải

Media Team Leader

Đinh Đức Dũng

Media Executive

Bùi Thị Hảo

Social Media Executive

Nguyễn Khánh Linh

Copywriter

Hoàng Châu Mỹ

Copywriter

Nguyễn Thị Trang Nhung

Senior Account Executive

Nguyễn Thị Phương Anh

Senior Account Executive

Lương Thị Tâm

Media Executive

Trần Thị Thảo

Accountant

Lê Thị Huyền Trang

Graphic Designer

Trần Minh Trang

Senior Account Executive

Đặng Xuân Trường

Graphic Design Leader

Bạch Thùy Vân

Copywriter

Nguyễn Thị Hải Yến

Account Executive

Nguyễn Hạnh

Account Executive